Stichting Online Verleden

Online Verleden.

De stichting "Online Verleden" is opgericht op 3 september 2019 te Molenaarsgraaf. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Heb je vragen? Stuur even een berichtje naar stichting@online-verleden.nl.

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: Het gratis beschikbaar stellen van historische en funeraire informatie voor een zo breed mogelijk publiek.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. de exploitatie van website www.online-begraafplaatsen.nl;
  2. de exploitatie van website www.online-familieberichten.nl;
  3. het exploiteren van soortgelijke websites;
  4. het in eigendom krijgen en houden van alle gegevens (data) die gepresenteerd worden op de websites;
  5. het aanbieden van open data.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Tijdslijn

 • 5 juli 2019: Eerste bestuursvergadering
 • 3 september 2019: Stichting is opgericht
 • 15 oktober 2020: Toekenning status Culturele ANBI
 • 1 januari 2023: Aftreden algemeen bestuurslid (herkiesbaar)
 • 14 juli 2023: 16e bestuursvergadering
 • 1 januari 2024: Aftreden algemeen bestuurslid (herkiesbaar)
 • 1 januari 2024: Aftreden algemeen bestuurslid (niet herkiesbaar)
 • 12 januari 2024: 17e bestuursvergadering

Jaarverslagen en verantwoording

Algemene Documenten

Donaties

De stichting is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties. Wilt je een donatie doen?
 • Graag op rekening NL86 RABO 0346 5912 44 van de stichting Online-Verleden. Stortingen op ons bankrekeningnummer brengen voor ons de laagste kosten met zich mee.
 • Voor iDeal, Paypal en Creditcard ga naar Donatie.
Elk bedrag is welkom. Zet bij een donatie altijd het e-mailadres dat je gebruikt op de site. Voor iedere 2,50 euro worden de advertenties op de site gedurende 1 maand sterk verminderd als je ingelogd bent. Verder steun je ons vrijwilligerswerk en kunnen we de servers voor de website in de lucht houden. Lees verder op de pagina Donatie.

Websites van de stichting

De stichting exploiteert de volgende websites:

Gegevens

Naam: Stichting Online-Verleden
Opgericht:3 september 2019 te Molenaarsgraaf
Zetel: Brandwijk
KVK: 75739046
IBAN: NL86 RABO 0346 5912 44
Website: www.online-verleden.nl
ANBI: Sinds 15 oktober 2020 is de Stichting erkend als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN: 860379929

Bestuur:
 • Hans de Waal, Hendrik-Ido-Ambacht. (Voorzitter)
 • Kees Klootwijk, Nunspeet. (Secretaris)
 • Anne-Marie Bokslag, Haarlem. (Penningmeester)
 • Henny Tönis, Silvolde. (Algemeen Bestuurslid)
 • Vacature (Algemeen Bestuurslid)
Vrijwilligers:
 • www.online-begraafplaatsen.nl: plm. 460
 • www.online-familieberichten.nl: plm. 160 (+900 deelnemers)

K@K
© Stichting Online-Verleden 2024